Překlady

Poskytuji překlady technických dokumentací, firemních prezentací, korespondence a jiných dokumentů. Vytvářím ale i vysoce idiomatické překlady často reklamního typu označované jako transcreation. Co se týká odborných textů, jedná se často o složité rešerše velmi odborných témat v odborné literatuře.